10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Silvano Hrelja (NZ)

Hrelja, Silvano

Rođen je 14. ožujka 1958. u Hreljinima, Žminj. Završio Višu tehničku školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara u Zagrebu (VŠS – inženjer sigurnosti pri radu i zaštite od požara).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika
Telefon: 01/4569 536
E-mail: klubhns@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 22. veljače 2023. prestao biti članom Hrvatske stranke umirovljenika te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage - Stranke narodnog i građanskog aktivizma i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: