10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Martina Grman Kizivat (SDP)

Grman Kizivat, Martina

Rođena je 30. prosinca 1984. u Virovitici. Završila poslijediplomski specijalistički studij Financije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - sveučilišna specijalistica financija i bankarstva, univ.spec.oec.).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Damira Bajsa

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: