9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Vinko Grgić (SDP)

Grgić, Vinko

Rođen je 7. travnja 1972. u Novoj Gradiški. Završio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer arhitekture).

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.07.2019.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 2. srpnja 2019. kao zamjeniku zastupnika Predraga Freda Matića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: