10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Erik Fabijanić (SDP)

Fabijanić, Erik

Rođen je 9. listopada 1961. u Rijeci. Završio Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VŠS - inženjer brodostrojarstva).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko goranskog saveza, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage - Stranke narodnog i građanskog aktivizma i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: