10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Tulio Demetlika (IDS)

Demetlika, Tulio

Rođen je 13. svibnja 1958. u Labinu. Završio Višu elektrotehničku školu u Mariboru, Slovenija (VŠS - inženjer elektrotehnike).

Kontakt:
Klub zastupnika IDS-a
Telefon: 01/ 4569 533
Faks: 01/ 4569 498
e-mail: klubids@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko goranskog saveza, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage - Stranke narodnog i građanskog aktivizma i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: