10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Pero Ćosić (HDZ)

Ćosić, Pero

Rođen je 27. listopada 1959. u Buhovu (Bosna i Hercegovina). Završio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer građevinarstva).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: