10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Ivan Celjak (HDZ)

Celjak, Ivan

Rođen je 6. svibnja 1983. u Sisku. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar prava).

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 8. lipnja 2021., zamjenik zastupnika je Marin Piletić
  • zamjenica zastupnika od 29. travnja 2022. je Magdalena Komes

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: