11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Vladimir Bilek (NZ)

Bilek, Vladimir

Rođen 10. srpnja 1979. u Pakracu. Završio je Međunarodno sveučilište Libertas (VŠS - sveučilišni prvostupnik međunarodnih odnosa).

Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon: 01/4569-472
e-mail: klubnm@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Zastupa manjinu:

češku i slovačku

Izabran:

  • kandidat grupe birača

Izborna jedinica: