10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Nikolina Baradić (HDZ)

Baradić, Nikolina

Rođena je 22. srpnja 1990. u Šibeniku. Završila Medicinsku školu Ante Kuzmanića Zadar. (VŠS - sveučilišna prvostupnica sestrinstva).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice  
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Božidara Kalmete

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: