10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Damir Bakić (Možemo!)

Bakić, Damir

Rođen je 16. prosinca 1957. u Sisku. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio studij matematike gdje je magistrirao te doktorirao (VSS - diplomirani inženjer matematike, doktor prirodnih znanosti u polju matematike, sveučilišni nastavnik).

Kontakt:
Klub zastupnika Možemo!
Telefon: 01/4569 467
e-mail: klub.mozemo@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Klub zastupnika:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Možemo! – Političke platforme, Zagreb je NAŠ!, Nove ljevice, Radničke fronte, Održivog razvoja Hrvatske i Za grad

Izborna jedinica: