10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Ivan Anušić (HDZ)

Anušić, Ivan

Rođen je 13. listopada 1973. u Osijeku. Završio Kineziološki fakultet u Zagrebu (VŠS - viši sportski trener sportske rekreacije).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 22. srpnja 2020.; zamjenik zastupnika je Stipan Šašlin

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: