U Saboru održana tematska sjednica o upravljanju državnom imovinom

Zagreb - U Saboru je u četvrtak održana tematska sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu na kojoj se raspravljalo o problematici upravljanja državnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske te o prijedlozima i rješenjima koji mogu doprinijeti što učinkovitijem i gospodarski opravdanijem upravljanju imovinom u državnom vlasništvu.

Uz predsjednika Odbora Tulia Demetliku i članove Odbora, sjednici je nazočio i ministar državne imovine Goran Marić,  državni tajnik ministarstva Tomislav Boban, predstavnici Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u RH, Udruge općina u RH i  Državnoga ureda za reviziju.

Predsjednik Odbora Tulio Demetlika uvodno je naglasio potrebu promjene postojećeg modela upravljanja državnom imovinom, što uključuje ne samo mijenjanje zakonodavnog okvira, nego i provođenje  decentralizacije i prenošenje dijela ovlasti države u segmentu upravljanja državnom imovinom na jedinice lokalne uprave i samouprave (JLS).

– Jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi imovina u državnom vlasništvu imaju potrebnu infrastrukturu  i najbolje znaju kako tu imovinu staviti u funkciju, rekao je Demetlika. Također je istaknuo važnost pitanja rješavanja statusa vlasništva nad neizgrađenim zemljištem koje se prema prostornim planovima nalazi unutar građevinskog područja, a prije se nalazilo u režimu društvenoga vlasništva.

- Upravljanje državnom imovinom ključno je područje za razvoj Republike Hrvatske, a način na koji se država odnosi prema svojoj imovini pokazuje i odnos prema građanima, rekao je u svojem obraćanju ministar Marić.

– Jedinice lokalne uprave i samouprave, naglasio je, trebaju biti kapilarni dio Hrvatske. Ministar Marić upoznao je sudionike sjednice s aktualnostima u radu Ministarstva državne imovine kao i s problemima s kojima se susreće, poput velikog broja neriješenih predmeta, od kojih se 90 posto odnosi na predmete JLS, te nedostatan broj stručnog kadra za rješavanje tih predmeta. Osvrnuvši se na nefunkcionalnost dosadašnjeg zakonodavnog okvira koji uređuje pitanje upravljanja državnom imovinom, Marić je kazao kako se tijekom ove godine planiraju provesti izmjene Zakona o upravljanju državnom imovinom, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu.

Državni tajnik Ministarstva državne imovine Tomislav Boban govorio je o potencijalu aktivacije državne imovine, a koju čine državni stanovi, poslovni prostori i bivše vojne nekretnine. Marina Horvat Pavlic, voditeljica skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija osvrnula se na problematiku prekobrojnih zakonskih i podzakonskih akata kojima je regulirano područje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom u jedinicama lokalne uprave i samouprave, a Alen Zlački pročelnik u Gradu Zaprešiću govorio je o iskustvu grada Zaprešića u uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.  

Nazočni predstavnici jedinica lokalne uprave i samouprave pozdravili su osnivanje Ministarstva državne imovine, no također su iznijeli i svoje stavove o donošenju novoga Zakona o upravljanju državnom imovinom u vlasništvu RH te mišljenja o  nizu problema s kojima se susreću JLS.  Neriješeni imovinsko-pravni odnosi, kako je istaknuto, prepreka su ne samo realizaciji infrastrukturnih projekata nego i predstavljaju poteškoće pri apliciranju za financiranje iz europskih fondova. Apelirali su na uređivanje zakonodavnog okvira na način koji će pojednostaviti i ubrzati postupke prenošenja prava upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, kao i druge postupke poput darovanja nekretnina u vlasništvu RH te  prava građenja i prava služnosti.

Sudionici sjednice suglasni su da se samo zajedničkom suradnjom državnih tijela, posebice resornog ministarstva s predstavnicima županija, gradova i općina može doći do najboljih zakonodavnih i praktičnih rješenja upravljanja državnom imovinom.

Autor: Služba za medije