Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije podržava zadržavanje instituta načela djelovanja dužnosnika u novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

Zagreb - Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskoga sabora održalo je u utorak tematsku sjednicu o primjeni načela djelovanja kroz aktualnu sudsku praksu i njihovoj implementaciji u zakonski okvir.

Na sjednici su uz članove Nacionalnog vijeća sudjelovali predstavnici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske te stručnjaci iz reda znanstvenika pravne struke.

Uvodno je predsjednik Nacionalnog vijeća Nikola Grmoja istaknuo kako je tematska sjednica sazvana kako bi se otvorila javna rasprava o ovlastima, položaju i funkciji Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, osobito u kontekstu najavljenog novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave potvrdili su da je rad na nacrtu zakona u tijeku te da se njegovo donošenje predviđa do kraja 2021. godine.

Nakon iscrpne rasprave članovi Nacionalnog vijeća zaključili su kako je institut „načela djelovanja“ dužnosnika u obnašanju javnih dužnosti potrebno zadržati i u novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa te da je sukladno dosadašnjoj praksi Povjerenstva potrebno zakonom definirati ovlast Povjerenstva da donosi odluke o povredama načela djelovanja.