Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 702

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o usklađivanju određenih aspekata prava o nesolventnosti
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa za usklađivanje određenih aspekata materijalnog prava o postupcima u slučaju nesolventnosti – Program rada EK-a za 2022.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Zaključak Odbora za europske poslove
Radni program za razmatranje stajališta