Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 571

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti