Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 913

Odbor  za zdravstvo i socijalnu  politiku na svojoj 99. (elektroničkoj) sjednici Odbora održanoj  22. travnja 2020. raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 913, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 3. travnja 2020. 

Odbor je o Zakonu raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor nije raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt. 

Donošenje Zakona po hitnom postupku, u skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predlagatelj predlaže radi osobito opravdanih državnih razloga te kao dio mjera kojima se nastoji olakšati  poslovanje  poduzetnicima  koji  mogu doći u poteškoće koje su posljedica  nastupa posebnih okolnosti, a koje zahtijevaju brzu reakciju kako bi se smanjila nastala šteta u gospodarskom  poslovanju.  

Kako je predlagatelj istaknuo, uslijed činjenice da epidemija  koronavirusa  utječe na gospodarsku  aktivnost  u Republici Hrvatskoj, potrebno je odlučnim i snažnim ekonomskim  mjerama dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti  gospodarskih subjekata čija je poslovna aktivnost onemogućena ili smanjena uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 (SARS-CoV-2). 

Svrha  rodiljnih  i  roditeljskih  potpora  općenito  je  omogućavanje  njege  i  brige  o  djetetu, podizanje djeteta, zaštita materinstva i usklađenje obiteljskog  i poslovnog života. Za vrijeme korištenja roditeljskih potpora (roditeljskog dopusta, roditeljske poštede od rada te roditeljske brige o djetetu) roditeljima treba biti osigurana socijalna sigurnost kroz odgovarajuću visinu naknade place ili novčane naknade. 

Kako  bi  se  olakšao  povratak  korisnica  rodiljnih  i  roditeljskih  potpora  na  tržište  rada,  a istovremeno dala veća fleksibilnost  gospodarskim subjektima  uslijed posebnih okolnosti koje negativno utječu na njihovu poslovnu aktivnost, smatraju da je produljenje perioda u kojem se ostvaruju materijalna prava vezana uz rodiljne i roditeljske potpore, primjeren oblik pomoći kako  korisnicima  navedenih  potpora  tako  i  poduzetnicima   u  nastojanju  očuvanje  radnih mjesta. Zbog toga predlažu produljenje prava  na rodiljni  dopust  s prijašnjeg  razdoblja  do šest  rnjeseci  života djeteta   na  razdoblje   do  deset   rnjeseci  života  djeteta. 


Prijedlog zakona nije dobio potrebnu većinu glasova članova Odbora (4 „za“ i 6 „protiv“).

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti dr. sc. Ivana Ćelića, potpredsjednika Odbora.                                     
                    


PREDSJEDNICA  ODBORA 

doc. dr. sc.  Ines Strenja, dr. med.