Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama, P.Z. br. 456

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 105. sjednici održanoj 17. svibnja 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o kreditnim institucijama, P.Z. br. 456, koji su predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijeli Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, aktom od 24. veljače 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (7 glasova „ZA“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 16. svibnja 2023. godine.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac