Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, P.Z. br. 221

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 46. sjednici održanoj 24. studenoga 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, P.Z. br. 221, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. studenoga 2021. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 6. - sadržaj odredbe stavka 5. potrebno je navesti u stavku 4. (kao u članku 13. stavku 4.) čime odredba stavka 5. postaje suvišna („…nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.“, …isto u člancima 7. i 20.)

-    članak 33. – u stavku 1. podstavku 5. suvišne su riječi: „i prestanak članstva“ s obzirom na sadržaj podstavka 6.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac