Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske s rasprave o Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odbor) na svojoj 17. sjednici održanoj 30. studenoga 2022. raspravio je Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora u skladu s odredbom članka 19.a stavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18) dostavio Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, aktom od 26. rujna 2022. godine. Odbor je Izvješće razmotrio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. 
O Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu i Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2019. godinu, provedena je objedinjena rasprava. 
Na početku sjednice predstavnik podnositelja Izvješća ukratko je predstavio navedeno Izvješće i istaknuo kako je u financijskom segmentu, nastavljen trend pozitivnog poslovanja te je u 2021. godini ostvarena dobit od 27,5 milijuna kuna, odnosno 11,2 milijuna kuna nakon oporezivanja, s tim da je od javnog dijela ostvaren gubitak od 62 milijuna kuna te je neto korist od komercijalnih prihoda pokrila nedostatak financiranja od pristojbe. Navedeno predstavlja nastavak provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske i postizanja cilja sanacije poslovanja kroz osiguranje stabilne likvidnosti kroz vlastite izvore financiranja i smanjenje zaduženosti. Sukladno članku 94. Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 1. siječnja 2018. - 31. prosinca 2022., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2021. godini osigurao je 10,8 milijuna kuna za financiranje proizvodnje i emitiranje međunarodnih programskih kanala i internetskog portala Glas Hrvatske te je na sjednici naglašeno kako je tom iznosu Hrvatska radiotelevizija u 2021. godini pridodala još 2,2 milijuna kuna vlastitih sredstava kako bi se mogao realizirati sveukupni namjenski sadržaj za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Istaknuto je kako je nažalost najveći dio planiranog budžeta za realizaciju programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske utrošen za satelitsku distribuciju samog programa te je Hrvatska radiotelevizija na kraju odustala od satelita koji je pokrivao Sjevernu i Južnu Ameriku te Australiju, a novac koji je za to bio predviđen, preusmjeren je u 2021. za proizvodnju programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Od 1. siječnja 2023. godine sredstva za proizvodnju programa još će se povećati, jer Hrvatska radiotelevizija planira ugasiti i satelitsku distribuciju koja pokriva Europu. Istaknuo je kako se ukidanjem navedenih satelita dobiva značajna ušteda sredstava koja će biti preusmjerena za proizvodnju sadržaja kojom se ne uskraćuje informiranje pripadnika hrvatskoga naroda koji živi na području Amerike, Australije i Europe, naime, programski sadržaji mogu se pratiti putem interneta na Međunarodnom programskom kanalu Hrvatske radiotelevizije (HRTi). U 2021. godini proizvedeno je oko 12.000 minuta televizijskog programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U 2021. godini isključivo zbog pandemijske situacije smanjen je broj emitiranja nekih emisija kao što su emisije “Otkrivamo Hrvatsku“ i „Hrvatska moj izbor“. 
Predstavnica Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske istaknula je kako Ured kontinuirano prati proizvodnju programa koji je namijenjen Hrvatima izvan Republike Hrvatske te je u tom pogledu pohvaljena suradnja s Hrvatskom radiotelevizijom. U 2021. godini u potpunosti su dostignute sve programske obveze koje proizlaze iz Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije te Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Od emisija istaknuta je „Globalna Hrvatska“ kao i doprinos četverojezičnog portala „Glas Hrvatske“ te posječenost radijskog i međunarodnog programskog kanala HRTi. Pozdravljeno je gašenje satelita zbog značajne uštede financijskih sredstava koja će biti preusmjerena za još uspješniju proizvodnju programskih sadržaja namijenjenih za informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske.  
Nakon provedene rasprave, članovi Odbora odlučili su većinom glasova (7 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“), predložiti Hrvatskome saboru prihvaćanje Izvješća o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio mr. sc. Zdravku Bušić, predsjednicu Odbora, a u slučaju njene spriječenosti dr. sc. Ninu Raspudića, potpredsjednika Odbora.

Predsjednica Odbora  
mr. sc. Zdravka Bušić