10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Milan Vrkljan (PH)

Vrkljan, Milan

Rođen je 24. veljače 1960. u Gospiću. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i magistrirao te doktorirao. (VSS - doktor medicine/liječnik, specijalist endokrinolog dijabetolog; doktorat s područja biomedicine i zdravstva - polje kliničkih medicinskih znanosti; sveučilišni nastavnik). 

Kontakt:
Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku
Telefon: 01/4569 394
Faks: 01/6303 061
e-mail: klub.zph@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 1. siječnja 2021. prestao biti članom Domovinskog pokreta te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik
  • dana 2. rujna 2022. zastupnik je prestao biti nezavisnim zastupnikom te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član političke stranke Pravedna Hrvatska

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Domovinskog pokreta Miroslava Škore, Hrvatskih suverenista, Bloka za Hrvatsku, Hrvatske konzervativne stranke, Hrasta – Pokreta za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika i Zelene liste

Izborna jedinica: