10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Davorko Vidović (NZ)

Vidović, Davorko

Rođen je 26. lipnja 1956. u Sisku. Završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS – profesor sociologije i filozofije). 

Kontakt:

Ured potpredsjednika Sabora
Telefon: 01/4569 419, 6303 066, 4569 328
Faks: 
e-mail: potpredsjednik_dv@sabor.hr
e-mail: aleksandra.biskupec-sevic@sabor.hr
e-mail: sebastijan.svat@sabor

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 7. listopada 2021. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Narodne stranke – Reformista

Izborna jedinica: