10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Miroslav Škoro (NZ)

Škoro, Miroslav

Rođen je 29. srpnja 1962. u Osijeku. Završio Građevinski fakultet u Osijeku te Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je i doktorirao (VSS – diplomirani ekonomist; VŠS – inženjer građevine; doktorat u području društvenih znanosti - polje ekonomije). 

Kontakt:
Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku
Telefon: 01/4569 394
Faks: 01/6303 061
e-mail: klub.zph@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je dana 14. rujna 2021. dostavio obavijest da nije član stranke Domovinski pokret te da nastavlja obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

  • potpredsjednik Sabora (od 22.07.2020. do 15.12.2021.)

Izabran:

  • lista Domovinskog pokreta Miroslava Škore, Hrvatskih suverenista, Bloka za Hrvatsku, Hrvatske konzervativne stranke, Hrasta – Pokreta za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika i Zelene liste

Izborna jedinica: