10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Irena Šimunić (NZ)

Šimunić, Irena

Rođena je 6. rujna 1967. u Karlovcu. Završila Učiteljsku akademiju Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana učiteljica).

Kontakt: 

Klub zastupnika Socijaldemokrati
Telefon: 01/4569 464
Faks: 01/6303 003
e-mail: klub.socijaldemokrati@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Zlatka Komadine
  • zastupnica je 8. listopada 2021. prestala biti članicom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: