10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Ante Sanader (HDZ)

Sanader, Ante

Rođen je 17. svibnja 1960. u Dugobabama, Klis. Završio Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike). 

Kontakt:
Ured potpredsjednika Sabora
Telefon: 01/ 6303 217 
Faks: 01/ 6303 893 
e-mail: potpredsjednik_as@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: