10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Ivan Radić (HDZ)

Radić, Ivan

Rođen je 15. lipnja 1987. u Osijeku. Završio Ekonomski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - magistar ekonomije, mag. oec.).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 20. siječnja 2023.; zamjenik zastupnika je Goran Ivanović
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata danom 28. rujna 2023.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: