10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Božo Petrov (Most)

Petrov, Božo

Rođen je 16. listopada 1979. u Metkoviću. Diplomirao, magistrirao te doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, BiH (VSS - doktor medicine, psihijatar, doktorat u području biomedicine i zdravstva u polju kliničkih medicinskih znanosti, grana psihijatrija).

Kontakt:
Klub zastupnika Mosta
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Klub zastupnika:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: