10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Marina Opačak Bilić (NZ)

Opačak Bilić, Marina

Rođena je 7. studenoga 1989. u Slavonskom Brodu. Završila Pučko otvoreno učilište Obris u Požegi (SSS - građevinska tehničarka). 

Kontakt: 
Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454; 01/4569 455; 01/4569 490
Faks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je 27. srpnja 2021. prestala biti članicom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica
  • zastupnica je 7. prosinca 2022. prestala biti nezavisnom zastupnicom te je postala članicom stranke Socijaldemokrati
  • zastupnica je 11. siječnja 2023. prestala biti članicom stranke Socijaldemokrati te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: