10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Katarina Nemet (IDS)

Nemet, Katarina

Rođena je 9. travnja 1976. u Kopru (Slovenija). Ekonomistica (SSS).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage - Stranke narodnog i građanskog aktivizma i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: