10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Davor Nađi (Fokus)

Nađi, Davor

Rođen je 30. listopada 1989. u Zagrebu. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - magistar ekonomije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

04.12.2020.

Datum završetka mandata:

09.06.2021.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 4. prosinca 2020. kao zamjeniku zastupnika Darija Zurovca
  • zastupniku je prestao mandat dana 9. lipnja 2021. povratkom izabranog zastupnika Darija Zurovca na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i Fokusa

Izborna jedinica: