10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Davor Nađi (Fokus)

Nađi, Davor

Rođen je 30. listopada 1989. u Zagrebu. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - magistar ekonomije).

Kontakt:

Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454; 01/4569 455; 01/4569 490
Faks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

04.12.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 4. prosinca 2020. kao zamjeniku zastupnika Darija Zurovca

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i Fokusa

Izborna jedinica: