10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Nada Murganić (HDZ)

Murganić, Nada

Rođena je 14. siječnja 1958. u Karlovcu. Završila studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana socijalna radnica). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: