11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Jelena Miloš (Možemo!)

Miloš, Jelena

Rođena 5. kolovoza 1986. u Sinju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila sveučilišne diplomske studije francuskog jezika i književnosti te anglistike (VSS - magistra edukacije francuskog jezika i književnosti; magistra engleskog jezika i književnosti). 

Kontakt:

Klub zastupnika Možemo!
Telefon: 01/4569 467
e-mail: klub.mozemo@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 16. svibnja 2024. kao zamjenici zastupnice Danijele Dolenec

Stranačka pripadnost:

Klub zastupnika:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Možemo! - Politička platforma i Hoćemo pravedno

Izborna jedinica: