10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Marin Miletić (Most)

Miletić, Marin

Rođen je 18. rujna 1979. u Rijeci. Završio Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Područni studij u Rijeci (VSS - diplomirani teolog).

Kontakt:
Klub zastupnika Mosta
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Klub zastupnika:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: