10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Predrag Fred Matić (SDP)

Rođen je 2. lipnja 1962. u Požegi. Završio dvogodišnji studij na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (VŠS - nastavnik razredne nastave). 


 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je mandat završen dana 22. srpnja 2020. podnošenjem ostavke na zastupničku dužnost; zamjenica zastupnika je Martina Vlašić Iljkić

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: