10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Magdalena Komes (HDZ)

Komes, Magdalena

Rođena 21. travnja 1980. u Sisku. Završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana pravnica).

Kontakt:

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

29.04.2022.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je mandat započeo 29. travnja 2022. kao zamjenici zastupnika Ivana Celjaka

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: