10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Klub zastupnika Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i Građansko-liberalnog saveza

Kontakti

Klub zastupnika Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i Građansko-liberalnog saveza
Tajnik Kluba: Igor Kolman
Telefon: 01/6303 052, 01/4569 463 
e-mail: klub.ip-pametno-glas@sabor.hr