9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića

Kontakti

Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića
Tajnica Kluba: Marija Lončar
Stručni suradnik: Domagoj Bešker
Telefon: 01/4569 523; 01/4569 409
Faks: 01/6303 014
e-mail: hsnz@sabor.hr