10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Branka Juričev-Martinčev (HDZ)

Juričev-Martinčev, Branka

Rođena je 13. studenoga 1965. u Šibeniku. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu (VSS - diplomirana ekonomistica). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/ 4569 537 
Faks: 01/ 4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Ivana Malenice

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: