11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Armin Hodžić (NZ)

Hodžić, Armin

Rođen je 10. veljače 1996. u Zagrebu. Završio Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar politologije).

Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon:  01 / 4569 472; 01 / 6303 355
e-mail: klubnm@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Zastupa manjinu:

albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku

Izabran:

  • lista Bošnjaci zajedno! - Nacionalna koordinacija Bošnjaka u Republici Hrvatskoj

Izborna jedinica: