10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Branko Grčić (SDP)

Grčić, Branko

Rođen je 16. travnja 1964. u Kninu. Završio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu gdje je i doktorirao (VSS - doktorat u području društvenih znanosti - polje ekonomije, sveučilišni nastavnik).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: