10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Jure Brkan (HDZ)

Brkan, Jure

Rođen je 16. studenoga 1979. u Makarskoj. Završio Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik Sveučilišta u Splitu (VSS - diplomirani ekonomist).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Vilija Beroša

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: