11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Dubravko Bilić (NPS)

Bilić, Dubravko

Rođen je 3. rujna 1969. u Banjaluci, BiH. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu (VSS - profesor hrvatskog jezika).

Kontakt:
Klub zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjevera
Telefon:  01 / 6303 722; 01 / 4569 350
e-mail: klub.centar-NPS@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Nezavisne platforme Sjevera

Izborna jedinica: