10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Josip Begonja (HDZ)

Begonja, Josip

Rođen je 4. prosinca 1961. u Drnišu. Završio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu te magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. (VSS - diplomirani ekonomist, magistar društvenih znanosti u polju prava).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Nediljka Dujića

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: