10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Mirela Ahmetović (SDP)

Ahmetović, Mirela

Rođena je 4. kolovoza 1981. u Rijeci. Diplomirala na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija Sveučilišta u Rijeci, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (VSS - diplomirana ekonomistica, magistrica društvenih znanosti u polju ekonomije).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage - Stranke narodnog i građanskog aktivizma i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: