Informacija o objavi poziva učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u edukativnim programima o Saboru u školskoj godini 2023./2024.