37. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina - otkazano -

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika s 33., 34., 35. i 36. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 581;
3. RAZNO.