Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 450

EU oznaka akta
Naziv akta
Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a: ključna postignuća i daljnji koraci
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave