Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 142

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o djelomičnoj suspenziji primjene Ugovora o energetskoj povelji koji se primjenjuje na odnos Unije i svih pravnih osoba u vlasništvu ili pod kontrolom građana ili državljana Ruske Federacije ili Republike Bjelarusa te u odnosu na sva ulaganja u smislu ECT-a koja su ulaganja ulagača iz Ruske Federacije ili Republike Bjelarusa
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave