Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 461

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pružanju makrofinancijske pomoći Arapskoj Republici Egiptu
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave