Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 460

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o pružanju kratkoročne makrofinancijske pomoći Arapskoj Republici Egiptu
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave