Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 135

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi i učinku Odluke (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ (dostavlja se u skladu s člankom 9. Odluke (EU) 2018/646)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave